UBND Minh Thuận

Tin tức đạt chuẩn nông thôn mới

Thêm 4 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Đăng ngày:
Tiếp sau huyện Hải Hậu, ngày 21/4, tỉnh Nam Định tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng chính phủ công nhận thêm 4 huyện của tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017, gồm Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy.